ฝางแดงแท้ 100% (สืบสาน) 100 กรัม ►วัตถุดิบจาก แก่นฝาง ที่ปลูกบนผืนดินที่ปลอดสารพิษ

ลิงค์แชร์หน้านี้: https://thaiherb.online/p/4992