คิดค่าจัดส่งอย่างไร?

ในโยบายการจัดส่ง (ปรับปรุงล่าสุด 1 มกราคม 2022)

การจัดส่ง

ไทยเฮิร์บออนไลน์จะจัดส่งพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชน  DHL  เป็นหลัก ทั้งแบบวิธีชำระด้วยการโอนเงิน และการเก็บเงินปลายทาง   การเก็บเงินปลายทางทางบริษัทขนส่งคิดค่าบริการเพิ่ม 3% จากราคาสินค้าที่เรียกเก็บ

การคิดค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งภายในประเทศ ค่าจัดส่ง เริ่มต้นที่ 40 บาทต่อพัสดุ 1 ชิ้น   - 300 บาทที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ซึ่งการคิดค่าจัดส่งนั้นจะแจ้งให้ทราบ ทาง SMS หรือ ทางโทรศัพท์ เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทางด้านน้ำหนักและขนาด ทางบริษัทฯ จะคำนวณได้ หลังจากมีการสั่งซื้อแล้ว เพราะทราบขนาดและน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว

ค่าจัดส่งต่างประเทศ เราจะใช้บริการไปรษณีย์เป็นหลัก เพราะราคาจัดส่งถูกที่สุดและมีให้เลือกหลายรูปแบบ เพื่อสอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า เมื่อทางบริษัทฯ ทราบรายการสั่งซื้อจะนำไปคำนวณขนาดและน้ำหนัก เพื่อแจ้งค่าจัดส่งไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกวิธีการจัดส่งอีกครั้ง และหลังจากชำระค่าสินค้า รวามค่าจัดส่งแล้ว เมื่อเราจัดส่ง ทางเราจะแจ้งค่าจัดส่งที่แท้จริงที่ส่งกับทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน หากท่านชำระเกินมา เราจะคืนให้ท่าน แต่หากชำระขาดไป เราจะขอให้ท่านโอนค่าจัดส่งเพิ่มเติม 
**หมายเหตุ สินค้าบางชนิดไม่สามารถส่งได้ ทางบริษัท จะต้องเช็คกับทางไปรณีย์ทุกครั้ง