ทำไมสินค้าของทางร้านถึงได้ราคาถูกกว่าร้านโดยทั่วไป?

สินค้าที่ทางร้านจำหน่ายในราคาถูกเนื่องจากหลายเหตุผลค่ะ ทางเรามีพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่จำนวนมากทำให้ได้ราคาที่ถูก และเร้านเรามี Contact กับร้านอื่น ๆ ที่ขายสินค้าในทำนองเดียวกันทำให้เราสั่งสินค้าในแต่ละล๊อตได้ในจำนวนมากจึงได้ราคาที่ถูก หรือแม้แต่เรามีความใกล้ชิดกับผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์บางตัวจึงได้ราคาพิเศษค่ะ และร้านของเราจะมีราคาส่งสำหรับตัวแทนด้วยค่ะ หรือราคาให้ลูกค้าใช้สินค้าตัวนั้น ๆ เป็นประจำ หรือผู้ที่ต้องการรับสินค้าไปจำหน่ายต่อสามารถซื้อในราคาที่ถูกลงอีกค่ะ

เราสามารถขายสินค้าในราคาส่งจำนวนมากให้ท่านนำไปขายต่อในพื้นที่ของท่าน หรือ ส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ลาว กัมพูชา เป็นต้น เพื่อให้ท่านสะดวกเรายินดีเป็นพาร์เนอร์ เพื่อส่งสินค้าไปให้ร้านของท่านในพื้นที่ห่างไกล โดยคิดค่าบริการจัดหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น