วิธีการจัดส่ง

ไทยเฮิร์บออนไลน์

ตอนนี้ทางร้านมีบริการใหม่ จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง

การส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง สามารถสั่งซื้อสินค้ารวมกันน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 50 กิโลกรัมต่อกล่อง ส่งถึงบ้านผู้รับปลายทางเลยค่ะ (กรณีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมต่อกล่อง บริษัทขนส่งไม่นำจ่าย ลูกค้าต้องมาติดต่อขอรับสินค้าเองที่บริษัทฯ) 

ราคาค่าจัดส่ง

*** เนื่องจาก ราคาค่าขนส่งของบริษัทขนส่งแต่ละที่ ขึ้นลง ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ค่าน้ำมันที่ขึ้นลง ระยะทางการขนส่ง การตีราคาสินค้าที่แตกต่างกันของพนักงาน ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักของสินค้า ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการส่งสินค้าของทางร้านเอง ทางร้านจะยึดตารางราคาของทางบริษัทขนส่งเป็นหลักเท่านั้นค่ะ สำคัญมาก บางพื้นที่ จะมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างใกล ตัวอย่างเช่น สามจังหวัดชายแดน และพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ***

ระยะเวลาการส่ง: 
- กรุงเทพ ของจะไปถึง 1-2 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- ต่างจังหวัด อำเภอเมือง ของจะไปถึง 1-3 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ ของจะไปถึง 2-4 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*

*หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งอาจล่าช้าบ้างเนื่องจากวันอาทิตย์บริษัทขนส่งปิด และตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม รถเสีย ทำให้การส่งล่าช้าค่ะ 

ข้อดี: 
1. รวดเร็วกว่าไปรษณีย์ธรรมดา
2. เหมาะกับของที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม จะประหยัดค่าส่งกว่า
3. ปลอดภัยกว่า ถ้าเป็นของที่แตกง่ายหรือมีน้ำหนักมาก เช่น ยาหม่อง น้ำมัน สามารถส่งได้ค่ะ
4. มีการรับประกัน หากแตกหักเสียหายมีการรับประกันค่าเสียหายด้วยค่ะ (บริการเสริม ไม่รวมกับค่าจัดส่ง ลูกค้าต้องการใช้บริการเสริมนี้รบกวนแจ้งทางร้านทุกครั้งค่ะ กรณีไม่ได้แจ้งทางร้านจะจัดส่งให้ตามปกตินะคะ)

ข้อจำกัด:
1. จำเป็นต้องขอเบอร์โทรของผู้รับของไว้ด้วยค่ะ เพราะก่อนที่ทางบริษัทขนส่งจะเข้าไปส่ง จะโทรถามก่อนว่าผู้รับสะดวกรับของมั๊ย ถ้าติดต่อไม่ได้หรือไม่มีคนรับสาย ของจะส่งล่าช้าออกไป 1-2 วันค่ะ
2. เหมาะกับของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 10 กิโลกรัม เพราะคิดค่าส่งเหมาเป็นกล่อง (ถ้าของเบาส่งไปรษณีย์ประหยัดกว่าค่ะ)
3. ส่งสินค้าเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์

*** หากเกิน 5 วันสำหรับส่งผ่านบริษัทขนส่ง ท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อกับทางร้านอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบให้ค่ะ ***

การรับสินค้า

กรณีสินค้าไม่ถึงผู้รับ โปรดทวงถามภายใน 15 วัน (นับจากวันส่งสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีสินค้าไม่ครบ โปรดทวงถามภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทางร้านจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า:
- ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
- สินค้าที่มีโอกาสแตก ชำรุดเสียหายได้ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเอง ทางร้านจะห่อหุ้มให้อย่างดีที่สุด ย้ำว่าอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดความเสียหายจากบริษัทขนส่ง ระหว่างการขนส่ง ทางร้านต้องขออภัยที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

กรณีสินค้าถูกตีกลับ:
- หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
- หากลูกค้าไม่ต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่คืนค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
หมายเหตุ: หากลูกค้าได้รับการติดต่อแล้ว ไม่ตอบกลับหรือไม่ชำระเงินค่าจัดส่ง เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สินค้าดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของร้านโดยทันทีค่ะ

กรณีสินค้ายังไม่ถึงลูกค้าภายในกำหนดหรือสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง:
1. ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่ส่งสินค้าให้ใหม่ในทุกกรณี
2. กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น
3. หากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น
*ค่าธรรมเนียมในการโอนคืนที่ธนาคารเรียกเก็บ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


การโอนเงินคืนลูกค้า:
1. หากเกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ ทางร้านเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
2. หากเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด