วิธีการจัดส่ง

ทางร้านจัดส่งขนส่งเอกชน DHL เป็นหลัก รวมทั้งกรณีเก็บเงินปลายทาง

การส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง สามารถสั่งซื้อสินค้ารวมกันน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 30 กิโลกรัมต่อกล่อง ส่งถึงบ้านผู้รับปลายทางเลยค่ะ (กรณีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่อง เราจะแบ่งเป็นกล่องๆ) ุ

ราคาค่าจัดส่ง

***ราคาค่าขนส่งเป็นไปตามรายการของบริษัท ขนส่งเอกชน DHL ตามจริง รวมกับค่าแพคกิ้ง ***

ระยะเวลาการส่ง: 
- กรุงเทพ ของจะไปถึง 1-2 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- ต่างจังหวัด อำเภอเมือง ของจะไปถึงลูกค้าภายใน 1-3 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- หากมีการแก้ไขที่อยู่ระหว่างทาง ของจะไปถึง 7 วันทำการขึ้นไป (ที่อยุ่ควรถูกต้องก่อนจัดส่ง) *

*หมายเหตุ

ระยะเวลาการส่งอาจล่าช้าเนื่องจากวันอาทิตย์และตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์บริษัทขน DHL ปิดทำการหากมีคำสั่งซื้อสั่งเข้ามาวันศุกร์หรือวันเสาร์ ทำให้เวลาการจัดเตรียมสินค้านานขึ้น หากเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม รถเสีย ทำให้การส่งล่าช้าหรือสถานการโควิดค่ะ 

*** หากเกิน 4 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับเลขพัสดุ ท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อกับทางร้านอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบให้ค่ะ ***

การรับสินค้า

กรณีสินค้าไม่ถึงผู้รับ โปรดทวงถามภายใน 15 วัน (นับจากวันส่งสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีสินค้าไม่ครบ โปรดทวงถามภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทางร้านจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า:
- ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี หากลูกค้าได้สั่งซื้อถูกต้องแล้ว กรณีซื้อผ่านไลน์ เฟชบุ๊ค หรือโทรสั่ง รบกวนแจ้งรหัสสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดจ้า
- สินค้าที่มีโอกาสแตก ชำรุดเสียหายได้ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงกับทางร้านคนละครึ่งนะค่ะ ทางร้านจะห่อหุ้มให้อย่างดีที่สุด ย้ำว่าอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดความเสียหาย สุดวิสัยจริงๆ 

กรณีสินค้าถูกตีกลับ:
- หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
- หากลูกค้าไม่ต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่คืนค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
หมายเหตุ: หากลูกค้าได้รับการติดต่อแล้ว ไม่ตอบกลับหรือไม่ชำระเงินค่าจัดส่ง เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สินค้าดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของร้านโดยทันทีค่ะ

กรณีสินค้ายังไม่ถึงลูกค้าภายในกำหนดหรือสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง:
1. ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่ส่งสินค้าให้ใหม่ในทุกกรณี
2. กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่บริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น
3. หากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่บริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 ตุลาคม 2022