วิธีการจัดส่ง

อับเดทข้อมูล 19 มิถุนายน 2024

ทางร้านไทยเฮิร์บออนไลน์จัดส่งขนส่งเอกชน SPX Express เป็นหลัก รวมทั้งกรณีเก็บเงินปลายทาง และแบบโอนเงินชำระ

การส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง สามารถสั่งซื้อสินค้ารวมกันน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 20 กิโลกรัมต่อกล่อง (กรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมต่อกล่อง เราจะแบ่งเป็นกล่องๆ) ุ

ราคาค่าจัดส่ง

***ราคาค่าขนส่งเริ่มต้น 40 - 300 บาทต่อชิ้น (ราคาขึ้นอยู่ ขนาดและน้ำหนักและพัสดุแพคกิ้ง) ***

ระยะเวลาการส่ง: 
- กรุงเทพ ของจะไปถึง 1-2 วัน หลังจัดส่ง*
- ต่างจังหวัด อำเภอเมือง ของจะไปถึงลูกค้าภายใน 2-4 วัน หลังจัดส่งค่ะ*
- หากมีการแก้ไขที่อยู่ระหว่างทาง สินค้าจะถูกตีกลับมาที่ต้นทางก่อน จึงจะส่งไปยับที่อยู่ใหม่ได้ ดั้งนั้นท่านอาจต้องรอสินค้านานขึ้น *

*หมายเหตุ
ระยะเวลาการส่งอาจล่าช้า หากเป็นต่างจังหวัด(ไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมลทลและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ) อาจมีการส่งพัสดุต่อไปให้คนส่งอื่นๆ เช่น Flash,J&T,Kerry ในบางกรณีที่อยู่หางไกล ทำให้เวลาการจัดเตรียมสินค้านานขึ้น หรือหากเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม รถเสีย ทำให้การส่งล่าช้าเช่นกัน ท่านสามารถติดตามจากสถานะติดได้ได้ตลอดเวลา

*** หากเกิน 4 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับเลขพัสดุ ท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อกับทางร้านอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบให้ค่ะ ***

การรับสินค้า

กรณีสินค้าไม่ถึงผู้รับ โปรดทวงถามภายใน 15 วัน (นับจากวันส่งสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีสินค้าไม่ครบ โปรดทวงถามภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทางร้านจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า:
- ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี หากลูกค้าได้สั่งซื้อถูกต้องแล้ว กรณีซื้อผ่านไลน์ เฟชบุ๊ค หรือโทรสั่ง รบกวนแจ้งรหัสสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดจ้า
- หากสินค้าถูกจัดส่งผิดพลาดโดยพนักงานของเรา ทางเราจะรับผิดชอบโดยการจัดส่งให้ใหม่ และสินค้าที่ส่งไปผิด อาจต้องขอความกรุณาให้ท่านส่งคืน หรือบางสินค้าทางเราก็จะไม่ให้ท่านต้องส่งคืน แล้วแต่กรณีไป
- สินค้าที่มีโอกาสแตก ชำรุดเสียหายได้ ทางร้านจะห่อหุ้มให้อย่างดีที่สุด ย้ำว่าอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดความเสียหาย สุดวิสัยจริงๆ ทางเราจะรับผิดชอบท่านอย่างเต็มที่

กรณีสินค้าถูกตีกลับ:
- กรณีท่านไม่รับโทรศัพท์จากขนส่ง และขนส่งติดต่อท่านไม่ได้ สินค้าถูกตีกลับมายังเรา หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม
- หากลูกค้าไม่ต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่คืนค่าสินค้าและค่าจัดส่ง(กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้ว)
หมายเหตุ: หากลูกค้าได้รับการติดต่อแล้ว ไม่ตอบกลับหรือไม่ชำระเงินค่าจัดส่ง เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สินค้าดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของร้านโดยทันทีค่ะ

กรณีสินค้ายังไม่ถึงลูกค้าภายในกำหนดหรือสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง:
1. ทางร้านขออนุญาตตรวจสอบ และพิจารณาเป็นกรณี เพื่อจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่อีกครั้งทันที
2. กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ท่านใหม่ซึ้งอาจใช้เวลา 2-3 วัน
3. หากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบคืนเงินค่าสินค้าให้เต็มจำนวนแต่ไม่รวมค่าขนส่ง