วิธีการจัดส่ง

ทางร้านจัดส่งขนส่งเอกชน DHL เป็นหลัก รวมทั้งกรณีเก็บเงินปลายทาง

การส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง สามารถสั่งซื้อสินค้ารวมกันน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 30 กิโลกรัมต่อกล่อง ส่งถึงบ้านผู้รับปลายทางเลยค่ะ (กรณีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่อง เราจะแบ่งเป็นกล่อง) 

ราคาค่าจัดส่ง

*** เนื่องจาก ราคาค่าขนส่งของบริษัทขนส่งแต่ละที่ ขึ้นลง ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ค่าน้ำมันที่ขึ้นลง ระยะทางการขนส่ง การตีราคาสินค้าที่แตกต่างกันของพนักงาน ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักของสินค้า ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการส่งสินค้าของทางร้านเอง ทางร้านจะยึดตารางราคาของทางบริษัทขนส่งเป็นหลักเท่านั้นค่ะ สำคัญมาก บางพื้นที่ จะมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างใกล ตัวอย่างเช่น สามจังหวัดชายแดน และพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ***

ระยะเวลาการส่ง: 
- กรุงเทพ ของจะไปถึง 1-2 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- ต่างจังหวัด อำเภอเมือง ของจะไปถึง 1-3 วันทำการ หลังจัดส่งค่ะ*
- หากมีการแก้ไขที่อยู่ระหว่างทาง ของจะไปถึง 4-7 วันทำการ *

*หมายเหตุ ระยะเวลาการส่งอาจล่าช้าบ้างเนื่องจากวันอาทิตย์บริษัทขนส่งปิด และตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม รถเสีย ทำให้การส่งล่าช้าค่ะ 

*** หากเกิน 5 วันสำหรับส่งผ่านบริษัทขนส่ง ท่านยังไม่ได้รับสินค้า กรุณาติดต่อกับทางร้านอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบให้ค่ะ ***

การรับสินค้า

กรณีสินค้าไม่ถึงผู้รับ โปรดทวงถามภายใน 15 วัน (นับจากวันส่งสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีสินค้าไม่ครบ โปรดทวงถามภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทางร้านจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า:
- ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี หากลูกค้าได้สั่งซื้อถูกต้องแล้ว กรณีซื้อผ่านไลน์ เฟชบุ๊ค หรือโทรสั่ง รบกวนแจ้งรหัสสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดจ้า
- สินค้าที่มีโอกาสแตก ชำรุดเสียหายได้ ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงกับทางร้านคนละครึ่งนะค่ะ ทางร้านจะห่อหุ้มให้อย่างดีที่สุด ย้ำว่าอย่างดีที่สุด แต่หากเกิดความเสียหาย สุดวิสัยจริงๆ 

กรณีสินค้าถูกตีกลับ:
- หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
- หากลูกค้าไม่ต้องการให้จัดส่งสินค้าใหม่ ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่คืนค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
หมายเหตุ: หากลูกค้าได้รับการติดต่อแล้ว ไม่ตอบกลับหรือไม่ชำระเงินค่าจัดส่ง เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง สินค้าดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของร้านโดยทันทีค่ะ

กรณีสินค้ายังไม่ถึงลูกค้าภายในกำหนดหรือสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง:
1. ทางร้านขออนุญาตที่จะไม่ส่งสินค้าให้ใหม่ในทุกกรณี
2. กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น
3. หากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ: หลังจากทำเรื่องสอบสวนเร็จสิ้นแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบให้ในวงเงินเท่ากับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งรับประกันวงเงินให้เท่านั้น